Najbardziej trafne

mały cukrzyk w przedszkolu

Mali cukrzycy i przedszkola

Powołując się na przepisy zabraniające nauczycielom podawania dziecku leków, dyrektorzy odmawiają przyjmowania do przedszkoli cukrzyków. RPD uważa, że dzieci z tą przypadłością powinny mieć dostęp do przedszkoli na równych zasadach ze zdrowymi.