Najbardziej trafne

dysleksja

Dysleksja rozwojowa a uwaga

Dysleksja rozwojowa jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń rozwoju układu nerwowego, obejmującym przeciętnie około 10 proc. populacji. Funkcjonowanie osób z dysleksją było tematem badań przeprowadzonych przez Elżbietę Zabrzeńską z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.