Szumi woda

Szumi woda, szumi woda w jeziorze ...

Szumi woda, szumi woda
w jeziorze -
ukołysać mi syneczka pomoże...
pomoże...

Szumi woda, wałuje się
na toni -
sny szczęśliwe do kolebki przygoni...
przygoni...

Szumi woda, niesie pianę
na piasek -
już mi zasnął, już mi zasnął syneczek...
syneczek...

 

Artykuły wybrane dla Ciebie