Skala Brazeltona. Jak zrozumieć zachowanie noworodka

Skala Oceny Zachowania Noworodka (NBAS), zwana również skalą Brazeltona, opracowana w latach 70 wciąż w Polsce praktycznie nieznana a szkoda, bo dzięki niej młodzi rodzice mogliby poczuć się znacznie pewniej w swojej nowej życiowej roli.

co to jest skala brazeltona

Skala Oceny Zachowania Noworodka (NBAS), zwana również skalą Brazeltona, opracowana w latach 70 wciąż w Polsce praktycznie nieznana a szkoda, bo dzięki niej młodzi rodzice mogliby poczuć się znacznie pewniej w swojej nowej życiowej roli.

Czym jest skala Brazeltona?

Nie jest prawdą, że noworodek tylko je i śpi. Nie można podchodzić do niego mechanicznie i stereotypowo. Każdy maluszek jest inny, choć przejawia potrzeby typowe dla swoich rówieśników i każdy już od pierwszych chwil życia komunikuje się ze światem zewnętrznym. Na odczytaniu tych komunikatów i ich interperetacji opiera się właśnie skala Brazeltona. Służy ona ocenie stanu emocjonalnego noworodka, wyjaśnia jak możemy rozumieć zachowanie dziecka, pozwala również ocenić jego cechy temperamentu.

Obserwacja i ocena zachowania dziecka wg skali Brazeltona

Podstawą oceny zachowania noworodka według skali Brazeltona jest uważna obserwacja. Obserwacji i wyciągnięcia z niej prawidłowej oceny może dokonać tylko specjalista wyposażony w wiedzę o metodzie. W tym celu należy przejść odpowiednie szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu.

Ocena dziecka wg skali Brazeltona trwa ok. 30 minut. Badający przygląda się maleństwu podczas naturalnych czynności: snu, aktywności i płaczu. Patrzy, jak niemowlę śpi, co je ze snu wytrąca i na ile czasu, czy samo potrafi zasnąć ponownie. Sprawdza, jak dziecko reaguje na różne bodźce (np.: grzechotkę, światło latarki itp.) i czy jego reakcja słabnie, gdy bodźce te są powtarzane kilkakrotnie. Zwraca też uwagę na odruchy; sprawdza, czy dziecko je ma, i jak zachowuje się podczas ich badania, które czasem bywa stresujące. Jeśli płacze – to jak długo i czy samo potrafi się uspokoić. W sumie badający ocenia  zachowania niemowlęcia w 28 pozycjach, ocenia też 18 odruchów. Na podstawie zachowań noworodka tworzy „portret" dziecka, który mówi jakiego jest temperamentu, pokazuje jego mocne strony oraz obszary, które sprawiają dziecku trudności.

Specjaliści uważają, że w zachowaniu noworodka można rozpoznać wszystko to, co miało na niego wpływ w czasie ciąży i porodu.

Efekty oceny zachowania noworodka według skali Brazeltona

Wspieranie rodziców w ich nowej roli jest tylko ogólnym założeniem. Ocena dostarcza przede wszystkim wielu informacji konkretnie o danym dziecku, o jego preferencjach i potrzebach dot. min.: snu, płaczu i czasu czuwania.

Wielu rodziców czuje się niepewnie w zapewnianiu dziecku opieki. Obawy wynikają przede wszystkim z trudności zrozumienia noworodkowych komunikatów. Skala Oceny Zachowania Dziecka według Brazeltona ułatwia rozpoznanie zachowań dziecka i zrozumienie ich, a tym samym wzmacnia rodziców w ich kompetencjach. Tak głębokie poznanie własnego dziecka przekłada się w efekcie, na jakość czasu z nim spędzanego.

Ocena noworodka wg skali Brazeltona a wg skali Apgar

Ocena wg skali Brazeltona nie jest tożsama ze skalą Apgar, wg <a data-cke-saved-href="/zdrowie-i-pielegnacja-dziecka/noworodek/963-co-to-jest-skala-apgar.html" href="/zdrowie-i-pielegnacja-dziecka/noworodek/963-co-to-jest-skala-apgar.html" _self"="">skali Apgar ocenia się stan fizyczny noworodka wg skali Brazeltona stan emocjonalny dziecka. Szkoda tylko, że metoda jest w Polsce mało popularna, utrudnieniem jest niewielka liczba specjalistów pracujących tą metodą. Idealną sytuacją byłaby możliwość zbadania wg skali Brazeltona każde nowo narodzone dziecko.

Autor
Anna Chmielewska
fot.
Fotolia

Artykuły wybrane dla Ciebie