Szczepienia zalecane

Zapoznaj się z listą szczepień zalecanych. Szczepienia zalecane nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra zdrowia musicie sami za nie zapłacić. Skonsultujcie się z pediatrą, które z zalecanych szczepień są odpowiednie dla Waszego maluszka.

szczepienia zalecane

Zapoznaj się z listą szczepień zalecanych. Szczepienia zalecane nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra zdrowia musicie sami za nie zapłacić. Skonsultujcie się z pediatrą, które z zalecanych szczepień są odpowiednie dla Waszego maluszka.


WZW typu A - domięśniowo; dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki
zalecane :
- dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.


GRYPA - dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki
zalecane :
- przewlekle chorym (astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, oddychania,nerek),
- w stanach obniżonej odporności,
Szczepionki ważne są tylko jeden rok ze względu na coroczne zmiany składu według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia.


KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU - dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki
zalecane:
- przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby


ZAKAŻENIE HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie;
dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki
zalecane:
- dzieciom do 6 roku życia niezaszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych dla zapobiegania zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy, zapaleniom nagłośni itp.


ZAKAŻENIA STREPTOCOCCUS PNEUMONICE (szczepienie przeciwko pneumokokom) - domięśniowo lub podskórnie; dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki
zalecane:
Szczepionka nieskoniugowana /polisacharydowa/:
- dzieciom powyżej 2 roku życia oraz dorosłym z grup ryzyka (w tym chorującym na przewlekłe choroby serca i płuc, cukrzycę, chorobę alkoholową, nabyte zaburzenia odporności, osobom po splenektomii)

Szczepionka skoniugowana:
- dzieciom od 2 miesiąca życia do 2 roku życia,
- dzieciom w wieku 2-5 lat z grup ryzyka np. uczęszczające do żłobka, przedszkola lub
z chorobami przewlekłymi, w tym zaburzenia odporności


ZAKAŻENIA NEISSERIA MENINGITIDIS (szczepienie przeciwko meningokokom)- domięśniowo lub podskórnie
Zalecane:
Szczepionka nieskoniugowana /polisacharydowa/:
- dzieciom powyżej 2 lat i dorosłym

Szczepionka skoniugowana:
- od 2 miesiąca życia

OSPA WIETRZNA - domięśniowo lub podskórnie. Dawkowanie wg wskazań producenta szczepionki.
zalecane:
- osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione
w ramach szczepień obowiązkowych albo zalecanych,
- kobietom planującym zajście w ciążę, które nie chorowały wcześniej na ospę
wietrzną.


BIEGUNKA ROTAWIRUSOWA - doustnie
Szczególnie zalecane osobom:
- dzieciom od 6 tygodnia życia do 24 tygodnia życia
Szczepionkę przeciw rotawirusom można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami.

 

fot.
Fotolia

Artykuły wybrane dla Ciebie

Szczepienia zalecane - komentarze