Najbardziej trafne

rozmawiaj z niemowlęciem

Rozmawiaj z niemowlęciem

Wypowiadane przez dorosłych słowa mają duży wpływ na rozwój poznawczy trzymiesięcznych niemowląt - informują psycholodzy ze Stanów Zjednoczonych na łamach pisma "Child Development".

Strony